“เคลือบ 9H มาครับ เนียนกริ๊บ ใสมาก เคลือบภายในเยี่ยม แทบอยากจะถอดรองเท้าขับรถ”

Chatchanin Nin