“วันนี้ได้รับมาอย่างหล่อเลย แบบว่าหล่อลื่น กันเลยทีเดียว”

Nuttapros Sasibut