โคลนไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับรถที่ไม่ได้เคลือบแก้ว

โคลนเปื้อนรถ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ต้องรีบจัดการ โดยเฉพาะรถที่ยังไม่ได้ทำเคลือบแก้ว