เที่ยวปีใหม่เคลือบแก้วไว้วางใจได้มากกว่า

ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ ช่วงออกท่องเที่ยวทางไกลกันแล้ว ทำเคลือบแก้วไว้ใช้รถได้สบายใจกว่า