รถยนต์เคลือบแก้วผิวมันเงาน้อยกว่าลงแวกซ์จริงหรือ

เคลือบแวกซ์แล้วรถเป็นมันเงามากกว่าเคลือบแก้วจริงหรือไม่ แล้วแบบไหนดีกว่ากัน

เปรียบเทียบชัดๆ เคลือบแก้วกับเคลือบแวกซ์

เคลือบแก้วกับเคลือบแวกซ์ต่างกันตรงไหน จริงหรือที่มันเทียบหรือใช้แทนกันได้