การเติมเคลือบแก้วหลังรับบริการแล้วสำคัญแค่ไหน

หลังทำเคลือบแก้วเราควรไปเติมชั้นน้ำยาไหม หากไม่ไปจะเป็นอย่างไร และมันสำคัญแค่ไหน