เคลือบแก้วมาแล้วลงแว็กซ์ซ้ำได้ไหม

เอารถไปทำเคลือบแก้วมาแล้ว ถ้าจะลงแว็กซ์เคลือบซ้ำทำได้หรือเปล่า เหมาะสมหรือไม่