ลงเคลือบแก้วต้องรอนานไหมกว่าจะใช้รถได้

หลังจากทำเคลือบแก้วเสร็จแล้วเอารถออกไปใช้เลยได้ไหม ต้องรอนานเท่าไหร่ ที่นี่มีคำตอบ