ทำเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์เหมาะสมหรือไม่

เอามอเตอร์ไซค์ไปเคลือบแก้วเหมาะสมไหม ทำได้หรือเปล่า ?