ภายในรถก็สามารถเคลือบแก้วได้จริงหรือ

ภายในรถก็สามารถที่จะทำเคลือบแก้วได้จริงหรือไม่ จะเกิดปัญหาตามมาหรือเปล่า