ทำเคลือบแก้วใช้เวลานานไหม

ทำเคลือบแก้วนานไหม ใช้เวลาในกาทำนานเท่าไหร่ วันนี้เรามาแจกแจงให้ทราบทีละขั้นตอน...