เคลือบแก้วเองทำได้แต่ไม่แน่ว่าจะดี

เคลือบแก้วเองอาจจะทำได้แต่ไม่แน่ว่าจะดี เพราะขั้นตอนการเคลือบแก้วมีมากกว่าแค่ลงน้ำยาบนผิวรถ