รถยนต์เคลือบแก้วผิวมันเงาน้อยกว่าลงแวกซ์จริงหรือ

เคลือบแวกซ์แล้วรถเป็นมันเงามากกว่าเคลือบแก้วจริงหรือไม่ แล้วแบบไหนดีกว่ากัน

รถยนต์เคลือบแก้วแล้วไม่ควรลงแวกซ์จริงหรือ

เคลือบแก้วแล้วเคลือบแวกซ์ได้หรือไม่ เคลือบแล้วจะเกิดผลอย่างไร ดีหรือทำให้มีปัญหา