เคลือบแก้วอยู่ได้นานเท่าไหร่

ถ้าไปใช้บริการทำ เคลือบแก้ว แล้ว มันจะคงสภาพอยู่ได้นานแค่ไหน… คำถามทำนองนี้ คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้ที่อยากทำ เคลือบแก้วรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซค์ ของตนเองไว้ ซึ่งคำถามนี้บ่อยครั้งที่มันดูน่าสับสน เนื่องจาก แต่ละผู้ให้บริการมีการออกโฆษณาหรือบอกกล่าว เกี่ยวกับเรื่องเวลาหลังจากเจอคำถามว่า “เคลือบแก้วอยู่ได้นานเท่าไหร่” ไป… บ้างก็ว่า 6 เดือน บางก็ว่า 1 ปี บ้างก็ว่า 3 ปี 5 ปี หรือ… แม้แต่ปกป้องตลอดอายุการใช้งานเลยก็มี…. เรื่องทำนองนี้ทำให้เกิดความสับสนของผู้สนใจรับบริการดูแลสีรถประเภทนี้ ดังนั้นเราจะต้องมาร่วมกันหาคำตอบในเรื่องนี้… อ่านเพิ่มเติม เคลือบแก้วอยู่ได้นานเท่าไหร่