รถยนต์เคลือบแก้วแล้วไม่ควรลงแวกซ์จริงหรือ

เคลือบแก้วแล้วเคลือบแวกซ์ได้หรือไม่ เคลือบแล้วจะเกิดผลอย่างไร ดีหรือทำให้มีปัญหา