เคลือบแก้วใช้นานๆ ไปจะแตกหลุดออกมาไหม

เคลือบแก้ว เมื่อเราใช้ไปนานๆ มันจะมีอาการ แตกร้าว และหลุดจากผิวรถหรือไม่ ?