เคลือบแก้วหมวกกันน็อคดีอย่างไร

เคลือบแก้วหมวกกันน็อค เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน แต่ทราบไหมว่ามันดีอย่างไร