ล้อแมกซ์ก็ทำเคลือบแก้วได้ด้วยหรือ

ล้อแมกซ์ทำเคลือบแก้วได้หรือไม่ ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร