รถยนต์เคลือบแก้วลงแวกซ์ช่วยอะไรได้บ้างไหม

ลงแวกซ์สามารถช่วยเสริมอะไรให้กับ รถยนต์เคลือบแก้ว เพิ่มอีกหรือไม่