ราคาเคลือบแก้วแพงกว่าไม่แน่ว่าดีกว่าเสมอไป

การทำเคลือบแก้วให้ออกมาได้ผลดีปัจจัยไม่ได้อยู่ที่เรื่องราคาเสมอไป