รู้จักกับเคลือบแก้วแบบทา

ทำความรู้จักการทำเคลือบแก้วระบบทาว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสียที่ตรงไหน