ฝุ่นฤดูหนาวน่ากลัวกว่าที่คิด เคลือบแก้วไว้ดีกว่า

ฝุ่นที่มีมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว ที่อากาศเย็นและแห้งน่ากลัวกว่าที่คิด เคลือบแก้วป้องกันไว้ดีกว่า