เคลือบแก้วปกป้องรถจากอะไรได้บ้าง

อยากรู้ไหม เคลือบแก้ว สามารถปกป้องรถของเราได้จากอะไรบ้าง และมันปกป้องได้แค่ไหน