เคลือบแก้วแล้วเป็นอย่างไร

เคลือบแก้วแล้วเป็นอย่างไร ลองเข้ามาชมดูด้วยตาตัวเองผ่านคลิปไม่ตัดต่อ