4 เรื่องที่รถยนต์เคลือบแก้วทำได้ในสายตาคนญี่ปุ่น

นอกจากในไทยที่ญี่ปุ่นก็นิยมการทำเคลือบแก้ว ลองไปดูว่าเขามีความเห็นอย่างไรกันบ้าง