เปรียบเทียบชัดๆ เคลือบแก้วกับเคลือบแวกซ์

เคลือบแก้วกับเคลือบแวกซ์ต่างกันตรงไหน จริงหรือที่มันเทียบหรือใช้แทนกันได้