เคลือบแก้วกระจกหน้ารถดีหรือไม่

กระจกหน้ารถเคลือบแก้วได้ไหม ถ้าเคลือบแก้วจะเป็นอย่างไร ผลของมันดีหรือไม่ดี