วิธีการล้างรถเคลือบแก้วด้วยตัวเอง

รถเคลือบแก้วล้างอย่างไร กรรมวิธียุ่งยากซับซ้อนหรือไม่ อยากทราบต้องอ่านดู