เคลือบแก้วแพงเพราะขั้นตอนปรับผิวจริงหรือ

มีคนกล่าวว่า เคลือบแก้ว แพงเพราะการปรับสภาพผิว เรื่องนี้จริงหรือไม่ และไม่ทำได้หรือเปล่า