รถสีขาวกับเคลือบแก้วระบบทากึ่งพ่น

เคลือบแก้วมีอยู่หลายประเภทแบบที่เหมาะกับรถสีขาวมากที่สุดน่าจะเป็นเคลือบแก้วระบบทากึ่งพ่น