น้ำบาลดาลไม่ควรใช้ล้างรถเสี่ยงต่อสีถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว

น้ำบาดาลไม่ควรนำมาล้างรถ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องสี เว้นแต่เป็นรถยนต์เคลือบแก้ว

อุปกรณ์เช็ดรถต้องรู้และระวังถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว

ล้างรถด้วยตัวเอง ถ้าไม่ระวังไม่รู้จักกับอุปกรณ์ให้ดีอาจสร้างปัญหาได้ในรถที่ไม่ได้เคลือบแก้ว