เคลือบแก้วแล้วแค่น้ำเปล่าก็ล้างสะอาดจริงหรือ

เขาว่าเคลือบแก้วแล้วล้างรถด้วยน้ำเปล่าก็สามารถทำให้สะอาดได้ เรื่องนี้เป็นไปได้จริงหรือ