เคลือบแก้วจะหลุดไหมถ้าโดนแรงดันน้ำแรงๆ ล้าง

เคลือบแก้วจะหลุดไหม ถ้าโดนล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง