ล้างรถเคลือบแก้วต้องใช้น้ำเปล่าเท่านั้นหรือ

การล้างรถที่ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วต้องใช้น้ำเปล่าเท่านั้นจริงหรือ