เคลือบแก้ว แล้วผิวสีแข็งจริงหรือ (มีคลิป)

เคลือบแก้วรถยนต์แล้ว ผิวสีรถจะมีความแข็งแกร่ง เกิดรอยได้ยาก จริงหรือไม่ !?