คราบสกปรกที่เผลอไม่ได้ถ้าไม่เคลือบแก้ว

รถมีรอยเปื้อนเป็นเรื่องธรรมดา แต่รอยเปื้อนบางอย่างชะล่าใจไม่ได้