รอยนิ้วมือก็ก่อปัญหาสีรถได้ ถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว

รอยจากนิ้วมือของเราก็สามารถก่อปัญหาให้กับรถที่ยังไม่ได้ทำเคลือบแก้วเอาไว้ได้... อย่าชะล่าใจ