รถยนต์เคลือบแก้วแล้วแต่ยังเปื้อนง่ายเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไร

เคลือบแก้วมาแล้ว แต่รถก็ยังเปื้อนง่าย ทำความสะอาดก็ไม่เห็นง่ายเลย เรื่องนี้เป็นจริงๆ หรือ ?