รถสีขาวกับเคลือบแก้วระบบทากึ่งพ่น

เคลือบแก้วมีอยู่หลายประเภทแบบที่เหมาะกับรถสีขาวมากที่สุดน่าจะเป็นเคลือบแก้วระบบทากึ่งพ่น

การดูแลรถสีขาวที่ยังไม่ได้เคลือบแก้ว

รถสีขาวของเราถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว ก็ต้องหาวิธีในการดูแลรักษาเพื่อให้สวยงามทนนาน