รถมือสองควรทำเคลือบแก้วดีไหม

ถ้าซื้อรถมือสองเอามาไว้ใช้งานแล้ว เราควรที่จะ นำเอาไปทำ เคลือบแก้ว ดีหรือไม่