ทำเคลือบแก้วแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน

เคลือบแก้ว อยู่ได้นานไหม ? หรือ เคลือบแก้ว อยู่ได้กี่ปี ? มาดูกัน