รถยนต์เคลือบแก้วกับการต่อสู้กับมลพิษในเมือง

อยากทราบไหมว่ามีมลพิษอะไรในเมืองบ้างที่เล่นงานสีรถของเราและมันจะมีผลอย่างไร...