ปัญหาผิวส้มกับการเตรียมผิวก่อนทำเคลือบแก้ว

ปัญหาผิวส้มบนสีรถคืออะไรแก้ได้ไหม และหากต้องการเคลือบแก้วรถลักษณะนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง