น้ำบาลดาลไม่ควรใช้ล้างรถเสี่ยงต่อสีถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว

น้ำบาดาลไม่ควรนำมาล้างรถ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องสี เว้นแต่เป็นรถยนต์เคลือบแก้ว