ข้อเสียของการเคลือบแก้วที่หมดประกันเป็นอย่างไร

รถหลังจากหมดช่วงอายุรับประกันการเคลือบแก้ว แล้วจะมี ข้อเสียของการเคลือบแก้วอะไรเกิดขึ้นหรือไม่