ขัดลบรอยเรื่องสำคัญก่อนทำเคลือบแก้ว

อยากทราบหรือไม่ ทำไมก่อนเคลือบแก้วต้องขัดลบรอยก่อน ถ้าไม่ทำได้ไหม ทำแล้วได้อะไร

รอยที่รถลบเองได้แต่เสี่ยงมากเคลือบแก้วไว้ดีกว่า

การขัดลบรอยขีดข่วนบนผิวรถที่ไม่ได้ทำเคลือบแก้ว เราทำเองได้ แต่... มีความเสี่ยง