รอยที่รถลบเองได้แต่เสี่ยงมากเคลือบแก้วไว้ดีกว่า

การขัดลบรอยขีดข่วนบนผิวรถที่ไม่ได้ทำเคลือบแก้ว เราทำเองได้ แต่... มีความเสี่ยง